Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sanoku

Nasz Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów znajduje się w Sanoku. Działamy od 1999 roku, udzielając specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Naszymi podopiecznymi są osoby z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, chorobami oraz zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi czy też konsekwencjami wcześniactwa.

Kadra naszych pracowników składa się ze specjalistów takich jak psycholodzy, fizjoterapeuci, specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog, neurologopeda, masażysta oraz oligofrenopedagog. Zapewniamy rehabilitację, która obejmuje m.in. hydroterapię, kinezyterapię, ciepłolecznictwo oraz masaż. Przeprowadzamy również diagnozę i terapię pedagogiczną, logopedyczną, neurologopedyczną oraz psychologiczną.

Zdjęcia dzieci

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej